Шинэ, шилдэг бүхнийг биднээс!
Софтлайны салбар
Улаанбаатар хот
+976 7585 0765
info.mn@softlinegroup.com

Softline — Танай байгууллагын МТ-ийн бүхий л асуудлын цогц шийдэл.

Зөвлөгөө авах хүсэлт илгээх

Төрийн байгууллагад зориулсан шийдэл

МТ-ийн шийдлүүд:

 • Эрүүл мэндийн байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

 • Боловсролын байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

 • Мэдээллийн аюулгүй байдал

 • Microsoft-н шийдэл

Бизнесийн байгууллагад зориулсан шийдэл

Програм хангамжийн лиценз болон МТ-н үйлчилгээнүүд:

 • Банк, Санхүү ба даатгал

 • Үйлдвэрлэл, уул уурхай

 • Харилцаа холбоо

 • Худалдаа үйлчилгээ

Манай түншүүд зориулсан шийдэл

 • Виртуалчлалын

 • Албан ёсны програм хангамж     /лиценз/

 • Мэдээллийн аюулгүй байдал

 • Техник туслалцааны үйлчилгээ